آدرس و شماره تلفن سفارت خانه ها

سفارت جمهوری اتریش

تلفن: ۲۲۷۵۰۰۴۰ – ۲۲۷۰۵۲۶۲

آدرس: خیابان مقدسی،خیابان احمدی زمانی،کوچه میرولی، شماره ۸

سفارت پادشاهى اردن

تلفن: ۲۲۷۵۲۰۰۱ – ۲۲۷۵۲۷۶۷

آدرس: زعفرانیه،خیابان فلاحی، خیابان ظاهری، خیابان البرزکوه،شماره ۲۴

سفارت جمهوری ارمنستان

تلفن: ۶۶۷۰۴۸۳۳ – ۶۶۷۰۰۶۵۷

آدرس: خیابان جمهوری، خیابان رازی، خیابان استادشهریار،شماره ۳۲

سفارت جمهوری آفریقای جنوبی

تلفن: ۲۲۷۰۲۸۶۶ – ۲۲۷۱۹۵۵۸

آدرس: خیابان ولیعصر،باغ فردوس،خیابان یکتا،شماره ۵

سفارت جمهوری اسلامی افغانستان

تلفن: ۸۸۷۳۵۰۴۰ – ۸۸۷۳۳۰۸۸

آدرس: خیابان بهشتی،خیابان پاکستان،نبش خیابان چهارم

سفارت جمهوری ازبکستان

تلفن: ۲۲۲۹۹۷۸۰ – ۲۲۲۹۹۱۵۸

آدرس: اقدسیه،خیابان بوستان،خیابان نسترن،شماره ۲۱

سفارت پادشاهی اسپانیا

تلفن: ۴-۲۲۵۶۸۶۸۱ – ۲۲۵۶۸۰۱۷

آدرس: دروس،بلوارشهرزاد،خیابان شادی،خیابان اسدی،شماره ۱۰

سفارت استرالیا

تلفن: ۸۳۸۶۳۰۰۰ – ۸۸۷۲۰۴۸۴

آدرس: خیابان خالد اسلامبولی، خیابان ۲۳،شماره ۲

سفارت جمهوری اسلواکی

تلفن: ۴-۲۲۶۶۶۶۰۱ – ۲۲۶۶۶۶۰۵

آدرس: خیابان مقدس اردبیلی، شماره ۹۴

سفارت جمهوری شرقی اروگوئه

تلفن: ۱-۸۸۶۷۹۶۹۰ – ۸۸۷۸۲۳۲۱

آدرس: خیابان افریقا، بلوار مینا، شماره ۵

سفارت جمهوری اکوادور

تلفن: ۲۲۰۵۴۳۸۲ – ۲۲۰۲۲۷۵۱

آدرس: زعفرانیه، خیابان ملکی، خیابان قائم،شماره ۱۸

سفارت اوکراین

تلفن: ۲-۲۲۴۰۴۰۸۱ – ۲۲۴۱۷۹۲۱

آدرس: خیابان ولنجک، شماره ۴۴

سفارت جمهوری دموکراتیک خلق الجزایر

تلفن: ۳-۸۸۵۶۱۸۸۲ – ۸۸۳۷۷۰۳۱

آدرس: خیابان ایران زمین، خیابان مهستان،کوچه ۱۱،شماره ۲۰

سفارت دولت امارات متحده عربى

تلفن: ۴۲۷۹۲۰۰۰ – ۴۲۷۹۲۷۷۷

آدرس: خیابان ایران زمین، تقاطع مهستان، شماره ۲

سفارت جمهوری فدرال آلمان

تلفن: ۳۹۹۹۰۰۰۰ – ۳۹۹۹۱۸۹۰

آدرس: خیابان فردوسی ، شماره ۳۲۴

سفارت اندونزی

تلفن: ۸۸۷۱۶۸۶۵ – ۸۸۷۱۷۲۵۱ – ۸۸۷۱۸۸۲۲

آدرس: قائم مقام فراهانی، شماره ۱۸۰

سفارت جمهوری ایتالیا

تلفن: ۷-۶۶۷۲۶۹۵۵ – ۶۶۷۲۶۹۶۱

آدرس: خیابان نوفل لوشاتو، شماره ۷۹

سفارت جمهوری اوگاندا

تلفن: ۹-۲۲۶۵۸۵۰۶ – ۲۲۶۵۸۵۱۶

آدرس: بلوار افریقا، خیبان طاهری ، شماره ۵۹

سفارت جمهوری آذربایجان

تلفن: ۲-۲۲۶۷۳۵۱۱ – ۲۲۵۵۸۱۸۳

آدرس: قیطریه، خیابان محمودیان، خیابان افشین، خیابان هاشمی، شماره۲

سفارت جمهوری آرژانتین

تلفن: ۲۲۵۷۷۴۳۳ – ۲۲۵۷۷۴۳۲

آدرس: دروس، خیابان یارمحمدی،کوچه قو، شماره۶

سفارت پادشاهی بحرین

تلفن:۸۸۷۷۳۳۸۳ – ۸۸۷۷۵۳۶۵ – ۸۸۷۷۹۱۱۲

آدرس: چهارراه جهان کودک،نبش کوچه ژوبین، شماره ۱۳

سفارت بوسنی و هرزه گوین

تلفن: ۱-۲۲۷۵۱۰۶۰ – ۲۲۷۵۱۰۶۲

آدرس: زعفرانیه، خیابان آبان،خیابان علامه، شماره ۸

سفارت جمهوری فدراتیو برزیل

تلفن: ۱۰-۲۲۷۵۳۱۰۸ – ۲۲۷۵۲۰۰۹

آدرس: زعفرانیه، تقاطع خیابان بهار و یکتا ، شماره ۲

سفارت برونئی دارالسلام

تلفن: ۸۸۷۹۷۹۴۶ – ۸۸۷۷۰۱۶۲

آدرس: خیابان افریقا، بلوار مینا، شماره ۷

سفارت جمهوری بوروندی

تلفن: ۲۲۴۷۴۸۲۰ – ۲۲۴۷۴۸۲۱

آدرس: بلوار ارتش، شهرک نفت، خیابان آبادان، کوچه سوم شرقی، شماره۴

سفارت جمهوری بلاروس

تلفن: ۲۲۷۵۲۲۲۹ – ۲۲۷۵۱۳۸۲

آدرس: زعفرانیه، خیابان طاهری، خیابان آبان،کوچه آذر، شماره۱

سفارت بلژیک

تلفن: ۲۲۳۹۱۹۰۹ – ۲۲۳۹۱۱۶۰ – ۲۲۳۹۸۷۸۰

آدرس: خیابان فرشته، خیابان آقابزرگی،بن بست شیرین،شماره ۴

سفارت جمهوری بلغارستان

تلفن: ۸۸۷۷۵۶۶۲ – ۸۸۷۷۹۶۸۰

آدرس: خیابان ولیعصر، خیابان توانیر، خیابان ناظمی گنجوی، شماره ۴۰

سفارت جمهوری مردم بنگلادش

تلفن: ۷-۸۸۶۰۱۴۱۶ – ۸۸۶۰۵۴۴۵

آدرس: یوسف آباد، خیابان ۶۴ شرقی،کوچه یکم،۱۲متری احداثی، شماره۷

سفارت دولت چندملیتی بولیوی

تلفن: ۸۸۶۸۶۸۰۷ – ۸۸۶۸۶۸۰۸

آدرس: سعادت آباد، خیابان ۲۵ قره تپه، شماره ۷۹

سفارت جمهوری اسلامی پاکستان

تلفن: ۹۰-۶۶۹۴۱۳۸۸ – ۶۶۹۴۱۸۹۸

آدرس: خیابان فاطمی، کوچه اعتماد زاده، شماره ۲

سفارت جمهوری پرتغال

تلفن: ۱-۲۲۷۶۴۰۶۰ – ۲۲۵۸۲۷۶۰

آدرس: دروس،خیابان هدایت،کوچه روزبه، شماره ۱۶

سفارت پادشاهی تایلند

تلفن: ۷۷۵۳۱۴۳۳ – ۷۷۵۳۲۰۲۲

آدرس: خیابان بهارستان، کوچه استقلال،شماره ۳

سفارت جمهوری تاجیکستان

تلفن: ۲۲۲۹۹۵۸۴ – ۲۲۸۰۹۲۹۲

آدرس: نیاوران، خیابان زینعلی، کوچه سوم ، شماره ۱۰

سفارت ترکمنستان

تلفن: ۲۲۲۰۶۷۳۱ – ۲۲۲۰۶۷۳۲

آدرس: فرمانیه،خیابان وطن پور، خیابان براتی، شماره ۳۴

سفارت ترکیه

تلفن: ۳۳۹۵۱۱۰۰ – ۳۳۱۱۱۲۰۲ – ۳۳۱۱۷۹۲۸

آدرس: خیابان فردوسی ، شماره ۳۳۷

سفارت جمهوری تونس

تلفن: ۸-۸۸۵۶۳۷۸۷ – ۸۸۵۶۳۷۶۷

آدرس: شهرک قدس، خیابان ایران زمین،خیابان سوم،شماره ۶

سفارت جمهوری چک

تلفن: ۲-۲۶۱۱۸۸۵۱ – ۲۲۸۰۲۰۷۹

آدرس: فرمانیه، خیابان بوستان، کوچه نسترن، شماره ۳۶

سفارت جمهوری خلق چین

تلفن: ۱-۲۲۲۹۱۲۴۰ – ۲۲۲۹۰۶۹۰

آدرس: اقدسیه، نبش خیابان فیروزبخش،شماره ۷۳

سفارت پادشاهی دانمارک

تلفن: ۲۸۱۵۵۰۰۰ – ۲۲۶۴۰۰۰۷

آدرس: پل صدر، خیابان هدایت،خیابان دشتی، شماره ۱۰

سفارت رومانی

تلفن: ۷۷۵۳۴۶۵۸ – ۷۷۵۳۵۲۹۱

آدرس: فخرآباد، خیابان شهید مشکی، شماره ۲۲

سفارت فدراسیون روسیه

تلفن: ۳-۶۶۷۰۱۱۶۱ – ۶۶۷۰۱۶۵۲

آدرس: خیابان نوفل لوشاتو، شماره ۳۹

سفارت نیوزیلند

تلفن: ۷-۲۶۱۲۲۱۷۵ – ۲۶۱۲۱۹۷۳

آدرس: اقدسیه،خیابان قاسمی،خیابان سوسن،پارک دوم،شماره۱

سفارت جمهوری زیمبابوه

آدرس: خیابان مقدس اردبیلی،خیابان شادآور،شماره ۶

سفارت ژاپن

تلفن: ۸۸۷۱۷۹۲۲ – ۸۸۷۱۳۵۱۵

آدرس: خیابان بخارست،نبش خیابان پنجم

سفارت دموکراتیک سوسیالیستی سریلانکا

تلفن: ۲۲۴۱۴۸۶۳ – ۲۲۴۲۵۲۹۷ – ۲۲۱۷۵۴۷۱

آدرس: زعفرانیه، خیابان شهید فلاحی،کوچه کافی‌آبادی،شماره۶۶

سفارت جمهورى فدرال سومالى

تلفن: ۲۲۲۴۵۱۴۶ – ۲۲۲۴۵۱۴۶

آدرس: خیابان شریعتی،خیابان میرزاپور،خیابان هادیان،شماره ۶۶

سفارت جمهوری سیرالئون

تلفن: ۲۲۲۸۵۱۷۳ – ۲۲۲۹۷۳۰۶

آدرس: کامرانیه، نبش کوچه یاسمن، شماره ۲

سفارت جمهوری سودان

تلفن: ۴-۸۸۷۸۱۱۸۳ – ۸۸۷۸۸۵۷۵

آدرس: بلوار افریقا،خیابان بهرامی، شماره ۶۰

سفارت جمهورى عربى سوریه

تلفن: ۲-۲۲۰۵۹۰۳۱ – ۲۲۰۵۹۴۰۹

آدرس: بلوار افریقا، خیابان ایرج،شماره ۲۰

سفارت سوئیس

تلفن: ۲۲۰۰۸۳۳۳ – ۲۲۰۰۶۰۰۲

آدرس: الهیه،خیابان شریفی منش، خیابان یاسمن، شماره۲

سفارت جمهوری کت‌دیووار (ساحل‌عاج)

تلفن: ۲۲۰۲۲۳۲۹ – ۲۲۰۴۰۶۱۱

آدرس: پارک وی، خیابان محمودیه، کوچه تیر، شماره ۲۶

سفارت سوئد

تلفن: ۲۳۷۱۲۲۰۰ – ۲۲۲۹۶۴۵۱

آدرس: فرمانیه، خیابان بوستان، خیابان نسترن، شماره ۲۷

سفارت جمهوری صربستان

تلفن: ۷۱-۲۲۴۱۲۵۶۹ – ۲۲۴۰۲۸۶۹

آدرس: ولنجک، خیابان نهم،شماره ۹

سفارت پادشاهى عربستان سعودی

تلفن: ۲۲۲۸۸۵۴۳ – ۲۲۲۹۴۶۹۱

آدرس: فرمانیه، خیابان بوستان،خیابان نیلوفر،شماره ۲۴

سفارت جمهوری عراق

تلفن: ۶-۸۸۹۳۸۸۶۵ – ۸۸۹۳۸۸۷۷

آدرس: ولیعصر، خیابان دمشق،خیابان برادران مظفر، شماره۱۰۱

سفارت سلطنت عمان

تلفن: ۲-۲۲۰۵۶۸۳۱ – ۲۲۰۴۴۶۷۲

آدرس: بلوار افریقا، کوچه تندیس، شماره ۹

سفارت جمهوری غنا

تلفن: ۲۲۱۷۵۳۶۳ – ۲۲۴۲۱۴۴۸

آدرس: زعفرانیه، خیابان امیری سوری، شماره۵

سفارت فنلاند

تلفن: ۲۳۵۱۲۰۰۰ – ۲۲۲۱۵۸۲۲

آدرس: خیابان شریعتی، خیابان میرزاپور،کوچه حدادیان،شماره ۲

سفارت جمهوری فرانسه

تلفن: ۶۴۰۹۴۰۰۰ – ۶۴۰۹۴۰۹۲

آدرس: خیابان نوفل لوشاتو، شماره ۶۴

سفارت دولت فلسطین

تلفن: ۶۶۴۰۲۵۱۳ – ۶۶۴۶۵۷۳۶

آدرس: خیابان فلسطین ، شماره ۳۴۷

سفارت جمهوری فیلیپین

تلفن: ۷۶-۲۲۶۶۸۷۷۴ – ۲۲۶۶۸۹۹۰

آدرس: خیابان ولیعصر، چهارراه پارک وی، خیابان خیام،شماره ۹

سفارت جمهوری قبرس

تلفن: ۲۲۲۱۹۸۴۲ – ۲۲۲۱۹۸۴۳

آدرس: دزاشیب، خیابان بوعلی، شماره ۱۹۴

سفارت جمهوری قرقیزستان

تلفن: ۲۲۸۳۰۳۵۴ – ۲۲۲۸۱۷۲۰

آدرس: پاسداران، نارنجستان پنجم، شماره ۲۴

سفارت جمهوری قزاقستان

تلفن: ۲۲۵۶۵۹۳۳ – ۲۲۵۴۶۴۰۰

آدرس: دروس، خیابان هدایت،خیابان مسجد ، شماره۸۱

سفارت دولت قطر

تلفن: ۶-۲۲۰۵۱۲۵۵ – ۲۲۰۵۸۴۷۸

آدرس: بلوار افریقا، خیابان گل آذین، شماره ۳

سفارت جمهوری کرواسی

تلفن: ۲۲۵۸۹۹۲۳ – ۲۲۵۴۹۱۹۹

آدرس: پاسداران، بهستان اول، شماره ۱۹

سفارت جمهوری کنیا

تلفن: ۲-۲۲۶۵۱۰۸۰ – ۲۲۶۵۱۰۸۳

آدرس: بلوار افریقا،خیابان آرش،شماره ۱۳

سفارت جمهوری کره (کره جنوبی)

تلفن: ۴-۸۸۰۵۴۹۰۰ – ۸۸۰۵۴۸۹۹

آدرس: ونک، خیابان شیخ بهائی،دانشور غربی، شماره۲

سفارت اتحادیه کومور

تلفن: ۷۷۶۲۴۴۰۰ – ۷۷۶۲۴۴۱۱

آدرس: خیابان شریعتی، خیابان ملک، شماره۸

سفارت جمهوری دموکراتیک خلق‌کره

تلفن: ۴۴۸۲۸۰۶۶ – ۴۴۸۱۵۲۹۲

آدرس: جنت آباد شمالی، نبش بهارستان ۱۳، شماره۳۱۰

سفارت جمهوری کوبا

تلفن: ۲۲۲۸۲۷۴۹ – ۲۲۲۹۴۳۸۸

آدرس: کاشانک، خیابان خداوردی،کوچه ۱۷ غربی، شماره۵۴

سفارت دولت کویت

تلفن: ۹-۸۸۷۸۵۹۹۷ – ۸۸۷۸۸۲۵۷

آدرس: خیابان ظفر، شماره ۳۰۵

سفارت گرجستان

تلفن:‌ ۲۲۷۶۴۱۲۹ – ۲۲۵۴۲۶۹۲

آدرس: پاسداران، گلستان دوم، شماره۹۲

سفارت جمهوری گینه کوناکری

تلفن: ۷۷۵۳۵۷۴۴ – ۷۷۵۳۵۷۴۳

آدرس: خیابان شریعتی، خیابان ملک، شماره۸

سفارت جمهوری گینه بیسائو

تلفن: ۷۷۶۸۱۳۱۸

آدرس: خیابان شریعتی، خیابان ملک، شماره۸

سفارت لیبی

تلفن: ۳-۲۲۸۳۴۱۲۲ – ۲۲۸۳۴۱۲۴

آدرس: فرمانیه ، دیباجی شمالی، خیابان یاسمن، شماره ۷۲

سفارت جمهوری لبنان

تلفن: ۸۸۹۰۸۴۵۱ – ۸۸۹۰۷۳۴۵

آدرس: خیابان سپهبد قرنی، خیابان شهیدکلانتری، شماره ۷۱

سفارت جمهوری لهستان

تلفن: ۴-۸۸۷۸۷۲۶۲ – ۸۸۷۸۸۷۷۴

آدرس: بلوار افریقا، خیابان پیروز، شماره ۲

سفارت مجارستان

تلفن: ۲۲۵۵۰۴۵۲ – ۲۲۵۵۰۴۸۲

آدرس: دروس، میدان هدایت، خیابان شادلو، شماره ۱۰

سفارت مالزی

تلفن: ۶-۲۶۲۱۹۰۵۵ – ۲۲۰۴۶۹۷۲

آدرس: خیابان الف، خیابان چنگیزی، شماره ۶

سفارت جمهوری مالی

تلفن: ۲۲۲۰۷۲۷۸ – ۲۲۲۳۴۶۳۱

آدرس: پل رومی،کوچه عروس، کوچه پامچال، شماره۲

سفارت جمهوری عربی مصر

تلفن: ۶-۲۲۴۲۰۰۱۵ – ۲۲۴۱۹۱۰۳

آدرس: ولنجک، خیابان ۱۶، شماره ۱۳

سفارت ایالات متحده مکزیک

تلفن: ۸-۲۲۰۵۷۵۸۶ – ۲۲۰۵۷۵۸۹

آدرس: بلوار افریقا، خیابان گلفام، شماره ۱۲

سفارت جمهوری اسلامی موریتانی

تلفن: ۱-۷۷۵۲۴۳۵۰ – ۷۷۵۲۹۵۱۵

آدرس: خیابان شریعتی، خیابان ملک، شماره۸

سفارت پادشاهی نروژ

تلفن: ۲۲۲۹۱۳۳۳ – ۲۲۸۰۲۱۴۳ – ۲۲۲۹۲۷۷۶

آدرس: فرمانیه، نبش خیابان پورظهیر، شماره ۵۴

سفارت جمهوری فدرال نیجریه

تلفن: ۸-۲۲۶۳۶۳۱۷ – ۲۲۶۳۶۳۱۵

آدرس: الهیه، خیابان چناران، سروستان غربی، شماره ۱۶

سفارت جمهوری نیکاراگوئه

تلفن: ۸۸۶۸۵۰۷۰ – ۸۸۶۸۵۰۷۳

آدرس: سعادت آباد، قره تپه، شماره ۷۹

سفارت واتیکان

تلفن: ۶۶۴۰۳۵۷۴ – ۶۶۴۱۹۴۴۲

آدرس: خیابان نوفل لوشاتو، نبس خیابان رازی، شماره۸۴

سفارت جمهوری بولیواری ونزوئلا

تلفن: ۲۲۲۸۴۴۵۰ – ۲۶۱۲۴۸۸۶

آدرس: کامرانیه، خیابان تاجیکی، شماره ۱۷

سفارت جمهوری سوسیالیستی ویتنام

تلفن: ۲۲۴۱۱۶۷۰ – ۲۲۴۱۶۰۴۵

آدرس: خیابان پسیان، اکبری، اردیبهشت شرقی، شماره۶

سفارت پادشاهی هلند

تلفن: ۲۲۶۶۰۰۰۰ – ۲۳۶۶۰۱۹۰

آدرس: فرمانیه، خیابان سنبل، ارغوان غربی، شماره ۷

سفارت هند

تلفن: ۵-۸۸۷۵۵۱۰۳ – ۸۸۷۴۵۵۵۷

آدرس: خیابان بهشتی،خیابان میرعماد،خیابان نهم،شماره ۲۲

سفارت یــونان

تلفن: ۲۲۰۵۳۷۸۴ – ۲۲۰۵۷۴۳۱

آدرس: خیابان افریقا، بلوار اسفندیار، شماره ۴۳

سفارت جمهوری یمن

تلفن: ۲۲۴۱۹۸۸۷ – ۲۲۴۱۹۹۳۴

آدرس: ولنجک، خیابان هشتم، شماره ۵