زمان و ساعت از ابتدایی ترین و رایج ترین مباحثی است که ممکن است هریک از ما برای برنامه ریزی و اطلاع از زمان دقیق یک دیدار ساده، برگزاری رویدادها و یا حتی جلسات کاری خود، به آن احتیاج داشته باشیم. اگر شماهم برای کارهایتان نیاز به دانستن زمان و ساعت در زبان چینی دارید، یا زبان آموز و علاقه مند به زبان چینی هستید، با ما همرا باشید تا در ادامه چگونگی بیان زمان و ساعت در زبان چینی را به شما بیاموزیم.

اعداد در زبان چینی

پیش از هرچیزی واضح است باید با اعداد آشنایی داشته باشیم. اعداد در زبان چینی به صورت زیر هستند.

零0 :Líng.

一: yī. ۱
二: èr. ۲
دقت کنید که برای بیان زمان ساعت ۲ باید از两   Liǎng استفاده شود به جای二  èr

三: sān. ۳
四: sì. ۴
五: wû. ۵
六: liù. ۶
七: qī. ۷
八: bā. ۸
九: jiǔ. ۹
十: shí. ۱۰

حال که به یادگیری اعداد 0 تا 10 زبان چینی پرداختیم، زمان آن رسیده است یک قدم جلوتر رفته و اعداد 11 تا 20 را نیز یادبگیریم.برای این کار، کافیست اعداد 0 تا 10 را به خوبی به خاطر بسپارید و بعد از آن ایجاد هر عدد دلخواه با توجه به الگوی مشابه برایتان ممکن خواهد بود.   اعداد ۱۱ الی ۲۰ از الگوی (عدد یکان+۱۰) پیروی می کنند،مثلا :

به عنوان مثال عدد 14 (Shí sì / 十四) به این شکل ساخته می‌شود 10 (Shí / 十)  و 4 (Sì / 四) بسیار جالب است! دقیقا مشابه آن چه در زبان فارسی می بینیم، در زبان چینی هم وجود دارد.

十一: shí +yī. ۱۱
十二: shí +èr. ۱۲

اعداد مضارب ۱۰ از الگوی (مضرب در ۱۰) به دست می آید مثلا:

(دوتا۱۰)20    二十   Èr shí

(سه تا ۱۰)30   三十        Sān shí

آموزش زمان در زبان چینی

ساختار ساعت در زبان چینی

حال که اعداد را آموختیم،اکنون نوبت آن است که نحوه بیان ساعت را نیز یادبگیریم. برای بیان زمان در زبان چینی کافیست همانند فارسی ابتدا ساعت و سپس دقیقه را بیان کنیم.

ساعت به چینی می شود diǎn و دقیقه می شود fēn

پس برای بیان ساعت ۸:۱۰ باید بگویید :

八点十分: Bā diǎn shí fēn

یا مثلا ساعت ۲ می شود :

两点: Liǎng diǎn

حال توجه کنید اگر عدد دقیقه شما تک رقمی باشد مثلا ۸:۰۵ دقیقه باید دقت کنید که صفر نیز باید ‌ذکر شود مثلا:

۸:۰۵ دقیقه را می گوییم : 八点零五分: Bā diǎn Líng wû fēn

بیان نیم ساعت و یک ربع در زبان چینی( تقسیم بندی دقایق خاص)

ـ نیم  در زبان چینی bàn半 می باشد درنتیجه برای ساعت ۲:۳۰ می گوییم:

两点半   :   bàn   Liǎng diǎn

ـ ربع در زبان چینی 刻 kè می باشد

. برای بیان ساعت ۸:۱۵ می گوییم : 八点一刻: Bā diǎn yī kè

八点两刻:   Bā diǎn Liǎng kè.برای بیان ۸:۳۰ می توان گفت:

.برای بیان ۸:۴۵ نیز در دوحالت میتوان از刻 kè استفاده کرد.

حالت اول: ساعت ۸ و سه ربع : 八点三刻:   Bā diǎn sān kè

حالت دوم: یک ربع مانده به ۹:差一刻九点   Chà yī kè jiǔ diǎn

برای بیان چند دقیقه مانده به ساعت مشخصی  باید از کلمه (差(Chà در ابتدای جمله استفاده کنیم و طبق ساختار زیر عمل می کنیم:

Chà+عدد دقیقه مانده+ fēn+عدد ساعتی که هنوز به آن نرسیده + diǎn

مثلا اگر بخواهیم بگوییم پنج دقیقه به ساعت یک باید بگوییم: ۱۲:۵۵   差五分一点Chà wǔ fēn yīdiǎn

بخش های مختلف روز

وقتی در مورد زمان صحبت می کنید،لازم است قسمت های مختلفی از روز را نیز بدانید. هنگامی که در مورد فعالیت های روزانه خود صحبت می کنید و برنامه ریزی می کنید، مهم است که تشخیص دهید در مورد کدام قسمت از روز صحبت می کنید. به این ترتیب، در اینجا  با چند کلمه دیگر  از قسمت های مختلف روز آشنا می شویم:

ـ صبح زود (早上 – zǎo shàng)

ـ پیش از ظهر (上午 – shàng wǔ)

ـ ظهر (中午 – zhōng wǔ)

ـ بعدازظهر (下午 – xià wǔ)

ـ شب (晚上 – wǎn shàng)

نحوه بیان زمان و ساعت در زبان چینی

حال که با مجموعه از کلمات لازم برای بیان زمان آشنا شده اید می توانید به این سوالا پاسخ دهید.

?几点了?Jǐ diǎnle

现在几点 ? Xiànzài jǐ diǎn?

که هر دو می پرسند الان ساعت چند است؟ در جواب می توان گفت:

现在晚上 8 点一刻: Xiànzài wǎn shàng Bā diǎn yī kè

که یعنی الان ساعت ۸:۱۵ شب است

حال به ساعت خود نگاه کنید و طبق آنچه که یادگرفتید بگویید ساعت چند است.

امیدوارم این مقاله برای شما مفید بوده باشد و استفاده کافی را از آن برده باشید.