کتاب زبان چینی راه موفقیت Road to Success Chinese Threshold

اولین جلد از کتاب راه موفقیت  زبان چینی ، مناسب دانشجویان خارجی ای می باشد که با زبان چینی هیچگونه آشنایی ندارند . این کتاب به دانشجویان کمک می کند تا در تلفظ کاراکترهای چینی با پایه ای محکم داشته باشند و برخی از کلمات و عبارات جهت ارتباطات روزانه را نیز آموزش می دهد.

این کتاب مجموعا دارای ۸ درس می باشد که هر کدام شامل ۵ قسمت جداگانه است،تمامی تمرینات کتاب در جهت تقویت چهار مهارت زبانی دانش آموزبان می باشد اما بطور ویژه  بر سه مهارت خواندن، صحبت کردن و شنیدن تمرکز دارد.بعد از اتمام این کتاب دانشجویان علاوه بر تسلط بر تلفظ قادر خواهند بود تا با ۵۰ کاراکتر متدوال روزانه که معمولا در ترکیب با کاراکتر های دیگه استفاده می شوند  نیز آشنا شوند.

کتاب زبان چینی راه موفقیت سطح پیش مقدماتی جلد یکRoad to Success Chinese Lower Elementary 1

کتاب زبان چینی راه موفقیت ۱، اولین قدم برای یادگیری گرامر زبان چینی می باشد.این مجموعه از دو جلد تشکیل شده  که جلد اول دارای ۱۲ درس و جلد دوم دارای ۱۶ درس می باشد.بعد از یادگیری این دو جلد کتاب، دانش آموزان بیشتر از ۶۰۰ کلمه و عبارت چینی را فرامیگیرند و قادرخواهند بود ۴۰۰ کارکتر چینی را بنویسند.

کتاب زبان چینی راه موفقیت سطح پیش مقدماتی جلد دو Road to Success Chinese Lower Elementary 2

این مجموعه  در ادامه  جلد اول راه موفقیت پیش مقدماتی می باشد که دارای ۱۶ درس می باشد و همانطور که ذکر شد بعد از یادگیری این دو جلد کتاب، دانش آموزان بیشتر از ۶۰۰ کلمه و عبارت چینی را فرامیگیرند و قادرخواهند بود ۴۰۰ کارکتر زبان چینی را بنویسند.

کتاب زبان چینی راه موفقیت سطح مقدماتی جلد یک Road to Success Chinese Elementary 1

این کتاب نیز از دو جلد تشکیل شده که هر جلد دارای ۱۶ درس می باشد. تمامی موضوعات کتاب حول یک محور مشخص می باشد وبه موضوعاتی پرداخته شده که دانش اموزان در حین تدریس در چین ممکن است به انها آشنا یا علاقمند باشند ، همانند زندگی روزمره، زندگی در دانشگاه، حمل و نقل، سفر، فرهنگ و ....دانش آموزان پس از گذراندن این دو جلد کتاب، بیش از ۶۰۰ کلمه چینی را فراخواهند گرفت.و ۴ مهارت اصلی زبانیشان تقویت خواهد شد.