ترجمه قرارداد

ترجمه قرارداد به انگلیسی

ترجمه قراردادها هم در دنیای تجارت و هم در حوزه خصوصی از اهمیت بالایی برخوردار است طوری که  کوچک ترین اشتباه در معادلسازی و ترجمه کلمات میتواند خسارت های بسیاری به طرف دوم قرارداد برساند. باتوجه به حساسیت بالای ترجمه قرارداد و تخصصی بودن آن مترجم می بایست کاملا به زبان مبدا و مقصد مسلط باشد و همچنین با اصول قرارداد ها آشنایی نسبی داشته باشد. به عنوان مثال ، شرکتهایی که در سطح بین المللی فعالیت می کنند ، به بسیاری از قراردادها متکی هستند ، مانند قراردادهای خرید ، قراردادهای همکاری، قراردادهای نمایندگی و موارد دیگر. قرارداد بین شرکت ها خدمات ارائه شده توسط هر دو طرف را تنظیم می کند .بنابراین ، قرارداد پیمانکاری باید کامل و بدون ابهام به زبان شریک قرارداد خارجی ترجمه شود.

دفتر ترجمه نیک با همکاری مترجمین حرفه ای خود آماده ترجمه قرارداد به زبان انگلیسی و ترجمه قرارداد از زبان انگلیسی به فارسی می باشد.

ترجمه قرارداد به انگلیسی: قراردادهای تجاری و بازرگانی را از زبان فارسی به انگلیسی و یا سایر زبان ها ترجمه می کنیم.

همچنین ترجمه قراردادها از چینی ، انگلیسی، فرانسه و سایر زبان ها به فارسی در این مجموعه انجام می گردد.