جزییات تعرفه ترجمه رسمی از سال ۱۴۰۰

 

ردیف مدرک انگلیسی
(تمام مبالغ در واحد تومان)
۱ ریز نمرات دبیرستان ، پیش دانشگاهی (هرترم) ۱۸,۰۰۰+ هر درس ۸۰۰
۲ ریزنمرات دانشگاه (هرترم) ۲۰,۰۰۰+ هر درس ۸۰۰
۳ کارت شناسایی ۳۰,۰۰۰
۴ کارت معافیت ۳۰,۰۰۰
۵ کارت ملی ۳۰,۰۰۰
۶ شناسنامه ۳۵,۰۰۰
۷ وقایع شناسنامه (هر واقعه ازدواج، طلاق یا فوت همسر یا مشخصات هر یک از فرزندان، فوت) ۵,۰۰۰
۸ ابلاغیه، اخطار قضایی ۴۰,۰۰۰+ هر سطر متن ۳,۰۰۰
۹ برگه مرخصی ۴۰,۰۰۰
۱۰ توصیه نامه تحصیلی(بعد از تحصیلات سوم راهنمایی) ۳۶,۰۰۰+ هر سطر متن۱,۵۰۰
۱۱ جواز اشتغال به کار ۳۶,۰۰۰+ هر سطر متن ۱,۵۰۰
۱۲ حکم بازنشستگی ۳۶,۰۰۰+ هر سطر توضیحات ۱,۵۰۰
۱۳ دفترچه بیمه ۴۲,۰۰۰
۱۴ دیپلم پایان تحصیلات متوسطه یا پیش­دانشگاهی ۴۲,۰۰۰
۱۵ ریزنمرات دبستان ، راهنمایی(هرسال) ۳۶,۰۰۰+ هر درس ۸۰۰
۱۶ سند تلفن همراه ۴۰,۰۰۰
۱۷ فیش مستمری ۳۶,۰۰۰+ هر آیتم ۵۰۰
۱۸ کارت بازرگانی هوشمند ۴۰,۰۰۰
۱۹ کارت عضویت نظام مهندسی ۴۰,۰۰۰
۲۰ کارت نظام پزشکی ۴۰,۰۰۰
۲۱ کارت واکسیناسیون ۳۶,۰۰۰+ هر نوبت تزریق ۵۰۰
۲۲ کارت پایان خدمت ۴۰,۰۰۰
۲۳ گزارش ورود و خروج از کشور ۳۶,۰۰۰+ هر تردد ۸۰۰
۲۴ گواهی اشتغال به تحصیل ۳۶,۰۰۰+ هر سطر متن ۱,۵۰۰
۲۵ گواهی تجرد ، تولّد ، فوت ۴۰,۰۰۰
۲۶ گواهینامه رانندگی ۴۰,۰۰۰
۲۷ گواهی ریز نمرات دانشگاهی ۳۶,۰۰۰+ هر سطر توضیحات ۲,۵۰۰
۲۸ گواهی عدم خسارت خودرو ۳۶,۰۰۰+ هر سطر متن ۲,۵۰۰
۲۹ گواهی عدم سوءپیشینه(غیرفرمی) ۳۶,۰۰۰+ هر سطر ۲,۵۰۰
۳۰ گواهی عدم سوءپیشینه(فرمی) ۴۰,۰۰۰
۳۱ گذرنامه ۴۷,۰۰۰+ هر پرفراژ ۲،۵۰۰
۳۲ روزنامه رسمی تغییرات و تصمیمات ۴۸,۰۰۰+ هر سطر متن ۱,۵۰۰
۳۳ اساسنامه ثبت شرکت­ها ۵۴,۰۰۰+ هر سطر متن اساسنامه ۲,۵۰۰
۳۴ اوراق مشارکت و اوراق قرضه ۶۰,۰۰۰
۳۵ انواع قبض (مالیات، پرداخت بیمه، آب، برق و …) ۵۰,۰۰۰
۳۶ برگ تشحیص مالیات ، مالیات قطعی ۷۰,۰۰۰
۳۷ برگ آزمایش پزشکی ۵۰,۰۰۰
۳۸ برگ جلب ، احضاریه ۵۷,۰۰۰+ هر سطر متن۲,۵۰۰
۳۹ برگ سابقه بیمه تامین اجتماعی ۵۷,۰۰۰+به ازای هر تغییر محل اشتغال ۲,۵۰۰
۴۰ پروانه دائم پزشکی ۶۰,۰۰۰
۴۱ پروانه مطب ، پروانه مسئولیت فنی ۶۰,۰۰۰
۴۲ پروانه نشر و انتشارات ۶۰,۰۰۰
۴۳ پروانه وکالت ۶۰,۰۰۰
۴۴ پرینت های بانکی ۵۵,۰۰۰+ هر تراکنش بانکی  ۷۸۰۰
۴۵ تقدیر نامه و لوح سپاس ، حکم قهرمانی ۵۴,۰۰۰+ هر سطر متن ۲,۵۰۰
۴۶ ثبت علائم تجاری ، ثبت اختراع ۵۷,۰۰۰+ هر سطر متن ۱,۵۰۰
۴۷ جواز دفن ۵۴,۰۰۰+ هر سطر متن ۱,۷۰۰
۴۸ جواز کسب پشت و رو ۶۲,۰۰۰
۴۹ ریز مکالمات تلفن ۴۶,۰۰۰+ هر سطر تماس تلفنی ۸۰۰
۵۰ سر فصل دروس ۵۴,۰۰۰+ هر سطر توضیحات درس ۲,۵۰۰
۵۱ سند وسائط نقلیه سبک ۶۲,۰۰۰+ هر سطر توضیحات ۲,۵۰۰
۵۲ فیش حقوقی ۵۴,۰۰۰+ هر آیتم ریالی ۵۰۰
۵۳ کارت مباشرت ۶۰,۰۰۰
۵۴ کارنامه توصیفی ابتدائی ۵۶,۰۰۰+ هر نیم سطر توضیحات ۱,۲۰۰
۵۵ گواهی ها(سایز A5) اعم از  اشتغال به کار , فارغ التحصیلی ,گواهی بانکی یا سپرده بانکی,گواهی صحت مهر ۵۴,۰۰۰+ هر سطر متن گواهی ۱,۵۰۰
۵۶ گواهی ها(سایز A4) اعم از  اشتغال به کار , فارغ التحصیلی ,گواهی بانکی یا سپرده بانکی,گواهی صحت مهر ۵۴,۰۰۰+ هر سطر متن گواهی۲,۵۰۰
۵۷ گواهی پایان تحصیلات کاردانی، کارشناسی، کارشناسی ارشد، دکترا ۶۰,۰۰۰
۵۸ گواهی فنی و حرفه ای ۶۰,۰۰۰
۵۹ لیست بیمه کارکنان ۵۴,۰۰۰+ به ازای هر نفر کارکنان ۵۰۰
۶۰ آگهی تأسیس (ثبت شرکت­ها، روزنامه رسمی) ۷۲,۰۰۰+ هر سطر متن ۱,۲۰۰
۶۱ اجاره نامه، بنچاق و صلح­نامه محضری (قدیم) ۷۲,۰۰۰+ هر سطر متن ۴,۰۰۰
۶۲ قرارداد بیمه ۷۲,۰۰۰+ هر سطر متن قرارداد ۳,۵۰۰
۶۳ بیمه شخص ثالث ۷۴,۰۰۰+ هر سطر توضیحات۲,۰۰۰
۶۴ ترازنامه شرکت­ها، اظهار نامه مالیاتی ۸۵,۰۰۰
۶۵ پروانه پایان کار ساختمان ۸۰,۰۰۰
۶۶ پروانه دفترچه ای یا شناسنامه ساختمان ۸۰,۰۰۰
۶۷ پروانه مهندسی ۸۰,۰۰۰
۶۸ حکم اعضای هیئت علمی، حکم کارگزینی,حکم افزایش حقوق ۸۰,۰۰۰+ هر سطر توضیحات ۱,۵۰۰
۶۹ قرارداد استخدامی ۷۲,۰۰۰+ هر سطر متن قرارارد ۲,۵۰۰
۷۰ کارت شناسایی کارگاه ۷۷,۰۰۰
۷۱ گواهی پزشکی ، گزارش پزشکی ، گزارش پزشکی قانونی(سایز A5) ۷۲,۰۰۰+ هر سطر متن گواهی ۱,۸۰۰
۷۲ گواهی پزشکی ، گزارش پزشکی ، گزارش پزشکی قانونی(سایز A4) ۷۲,۰۰۰+ هر سطر متن گواهی ۳,۰۰۰
۷۳ گواهی حصر وراثت ۷۲,۰۰۰+ هر سطر متن ۳,۷۰۰
۷۴ مبایعه نامه و اجاره نامه با کد رهگیری ۸۷,۰۰۰+ هر سطر توضیحات موضوع ۲,۵۰۰
۷۵ موافقت اصولی ۷۲,۰۰۰+ هر سطر متن ۳,۰۰۰
۷۶ دفترچه وکالت ۷۵,۰۰۰+ هر پرفراژ ۴,۵۰۰
۷۷ تعهدنامه ۱۰۰,۰۰۰+ هر سطر متن ۲,۵۰۰
۷۸ اوراق محضری (تعهدنامه، رضایت نامه، استشهادنامه، اقرار نامه) ۱۰۰,۰۰۰+ هر سطر متن ۲,۵۰۰
۷۹ بارنامه ۱۰۲,۰۰۰
۸۰ برگ سبز گمرکی ۹۴,۰۰۰
۸۱ برگ نظریه کارشناسی ملک ۱۰۰,۰۰۰
۸۲ پروانه بهره برداری(پشت و رو) ۹۶,۰۰۰
۸۳ جواز تأسیس ۹۵,۰۰۰
۸۴ سند ازدواج یا رونوشت آن ۹۸,۰۰۰+ هر سطر مهریه ۱,۵۰۰
۸۵ سند مالکیت (دفترچه ای) ۹۵,۰۰۰+ هر سطر توضیحات ۱,۵۰۰
۸۶ هر نقل و انتقال، رهن و غیره ۱۲,۰۰۰
۸۷ قیم نامه ۹۳,۰۰۰+هر سطر متن ۱,۲۰۰
۸۸ مالیات بر ارث ۹۰,۰۰۰+ هر نیم سطر ۱,۲۰۰
۸۹ وکالتنامه  (سایز A4) ۱۰۵,۰۰۰+ هر سطر متن مورد وکالت ۳,۷۰۰
۹۰ وکالتنامه بزرگ (سایز A3) ۹۰,۰۰۰+ هر سطر متن وکالتنامه ۴,۵۰۰
۹۱ اظهارنامه ، تقاضای ثبت شرکت ، شرکت­نامه (پشت و رو) ۱۴۰,۰۰۰
۹۲ اوراق قضایی (دادنامه، رای دادگاه، پرونده حقوقی) ۱۲۶,۰۰۰+ هر سطر متن ۲,۵۰۰
۹۳ سند طلاق یا رونوشت آن ۱۱۳,۰۰۰
۹۴ سند مالکیت (تک برگی) ۱۱۷,۰۰۰+ هر سطر توضیحات ۱,۵۰۰
۹۶ قرارداد ۱۰۵,۰۰۰+ هر سطر متن قرارداد ۲,۵۰۰
۹۷ هزینه تصدیق کپی هر صفحه از مدرک ترجمه شده پیوست ترجمه ۱,۵۰۰

تبصره ۱ – درصورتی که سند موردتقاضای ترجمه، عیناً در لیست فوق موجود نباشد مشابه ترین سند از نظر محتوی در نظر گرفته خواهد شد درغیراینصورت محاسبه تعرفه بر مبنای اسناد معین نشده(غیرتیپ) خواهد بود؛

تبصره۲- جهت انجام امور دفتری از قبیل پلمب اوراق ترجمه، کپی، اسکن، ثبت درخواست ترجمه در سامانه و تشکیل فایل مربوطه, استعلام و …  علاوه بر تعرفه ترجمه، به ازای هر سند مبلغ ۲۰۰,۰۰۰ ریال درنظر گرفته می­شود.

تبصره۳ – درصورت تقاضای نسخه اضافی از همان مترجم، به ازای هر صفحه از اسناد ترجمه شده و امضای مترجم در آن صفحه مبلغ ۴۰,۰۰۰ ریال درنظر گرفته می شود. لازم به ذکر است به ازای هر پلمب اضافی، هزینه دفتری مجزا اخذ خواهد شد.

تبصره۴ -درصورت درخواست هرگونه اصلاح در ترجمه تأیید شده(بدلیل تغییر محتوی سند پس از ترجمه) از همان مترجم، هزینه صدور نسخه اضافی آن سند به همراه هزینه تعداد کلمات تغییر یافته اعمال خواهد شد